Konzultáció a közrend további javításáról

Interjú Kocsis Mátéval, Józsefváros polgármesterével

2017. február 3.
a a a

Konzultáció a közrendről, társasházak felújítása, fejlesztések és egyebek mellett a bérlakás-rendszer átalakításáról is nyilatkozott Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere a kerületi újságnak.

Éppen csak elkezdődött az újév, máris nagy munkába kezdtek, konzultációt indítottak a közrendet érintő kérdésekben. Miért merült fel most ez a kérdés?

Két fontos vállalást tettünk a józsefvárosiaknak: újjáépítjük a kerületet és javítjuk a közbiztonságot, közrendet. Minden eszközzel. Az elmúlt években megújítottunk számos utcát, teret és parkot, szakrendelőt, iskolákat, óvodákat, bölcsődéket. Jó ütemben haladunk a társasházak felújításával is, idén is minden korábbinál magasabb összeget biztosítottunk ennek folytatatására. A lakossági visszajelzések szerint sikerült eredményeket elérni a közbiztonság javítása terén is, ez azonban olyan terület, ahol soha nem lehet eleget tenni. Most eljött az ideje annak, hogy a rendvédelmi szervezetek megerősítése után foglalkozzunk azokkal a kisebb súlyú, de nagyon is bosszantó problémákkal, amelyek az itt élők mindennapi nyugalmát zavarják. Mindezt a munkát érdemes úgy elvégezni, hogy megkérdezzük a lakókat is azokról az élethelyzetekről, amelyek további szabályozásra szorulnak. Ha kell, szigorítani fogunk a szabályokon. Ez egy sűrűn lakott város, ahol az emberek szeretnének éjszaka pihenni, nappal tisztább parkokat látni, de vannak, akik ezt nem tartják tiszteletben. Ezt kell szabályoznunk.


Mit ért pontosan a bosszantó problémák alatt?

Olyan problémákra gondolok, mint éjszaka a kisboltok előtt csoportokba verődött hangos italozók, vagy éppen a közösségi együttélés szabályait be nem tartó, és ezáltal egész házak életét megkeserítő lakók okozta nehézségek. Ezekkel kapcsolatban sok jelzés érkezik az önkormányzathoz, de ezek csak példák, a konzultáció egyik fő célja éppen az, hogy minden problémát feltérképezzünk és megalapozott döntés születhessen. Tudnunk kell, hol szükséges ténylegesen az önkormányzat segítsége és ennek megfelelően megoldjuk a problémát.

Meddig tart a konzultáció, és mikorra várható, hogy kézzel fogható eredménye is lesz?

Az anonim kérdőíveket február 15-ig lehet visszaküldeni postán, emellett online is ki lehet tölteni, illetve a közintézményeknél kihelyezett gyűjtőládákba is be lehet dobni.

Ezt követően, ha a józsefvárosiak úgy döntenek, hogy szükség van új vagy szigorúbb szabályokra, azokat mielőbb el kell fogadni, hogy lehetőleg a közrendet érintő kérdésekben mindig kritikusabb nyári időszakban már hatályosak legyenek. Persze a kérdőívek feldolgozása és az ezt követő rendeleti szabályozás megalkotása még időt vehet igénybe, de reményeim szerint akár már áprilisban dönthet a Képviselő-testület.

Az új év új költségvetést is jelent. Említette, hogy jelentős forrásokat biztosítanak a társasházak felújítására. Pontosan mennyit és az mire lesz elég?

Valóban. 2015-ben és 2016-ban összesen több mint egymilliárd forintot fordítottunk társasházak felújítására, idén pedig újabb 900 millió forintot biztosítunk e célra. Ennek része az úgynevezett Világos Kapualjak Program is, melynek célja – amellett, hogy újabb lépése a Józsefváros Újjáépül programnak - a sötét kapuk megvilágításával és a régi kapuk felújításával a biztonságérzet és a közbiztonság további javítása. A 900 millió forintból minden jelzett felújítási igényt támogatni tudunk és biztosítja a lehetőséget a Világos Kapualjak Programba való folyamatos jelentkezésre is.

Maradva a költségvetésnél, mire jut még pénz idén?

Józsefváros erős, jó helyzetben van, stabil alapokon áll a költségvetése. A decemberben elfogadott működési költségvetéssel garantált a kötelező alapfeladatok biztonságos ellátása, az oktatási és szociális ellátórendszer működtetése, biztosított a bérlakás-rendszer átalakításához szükséges háttér, rendelkezésre áll a forrás a társasházak felújításához, tavasszal pedig dönteni fogunk a fejlesztésekről is.

Milyen fejlesztésekre lehet számítani?

Biztos, hogy folytatjuk a Józsefváros Újjáépül programot, ennek részeként tovább zajlik az idősklubok és háziorvosi rendelők felújítása, illetve az óvodákban és bölcsődékben még hátralévő fejlesztési feladatokra is megvan a pénz. Mindemellett már zajlik a káptalanfüredi gyermektábor 3 milliárd forintos újjáépítése, jó pályázatot írtunk az Orczy negyed megújítására, megkezdődik az Orczy tér felújítása is, idén elindul a sportpark építése a pályaudvar területén, tervezzük a Népszínház utca környékének fejlesztését és a Palotanegyed további fejlődését célzó Európa Belvárosa Program III. üteme is végre megvalósulhat. Mindezeken túl a Fővárosi Önkormányzat elkezdi a Blaha Lujza tér megújítását is.

Említette a bérlakás-rendszer átalakítását. Ez mit jelent? Miért kell egyáltalán átalakítani?

Ez sarkalatos kérdés. A jelenlegi bérlakás-rendszer fenntarthatatlan, igazságtalan és sok ponton hibás elveket követ, így olykor visszaélésekre is lehetőséget ad. A Józsefvárosi Önkormányzat a főváros egyik legnagyobb lakásállományával rendelkezik, aminek éves fenntartási költsége mintegy 1,1 milliárd forinttal terhet ró Józsefváros adófizetőire. A kiszámlázott bérleti díjak azonban ennek a felét sem fedezik, így a költségvetésből kell 6-700 millió forinttal kipótolni, azaz ekkora összeggel járul hozzá közvetlenül az önkormányzat a bérlakásban élők lakhatásához. Mindezek ellenére az elmúlt évtizedben közel 1,5 milliárd forintnyi tartozás halmozódott fel, melyből mintegy 600 millió forinttal olyanok tartoznak, akik ma is önkormányzati lakásban élnek. Pedig ma az önkormányzati lakások átlagos négyzetméterára nem éri el a 300 forintot, sőt, több ezer négyzetméteren még a 100 forintot sem, míg a lakáspiacon 2000 forintot kérnek átlagosan bérleti díjként. Az önkormányzati lakásokban élők közül sokan azonban ezt a sokkal alacsonyabb összeget sem fizetik meg. A sok éve működő rendszer mára rengeteg hiányt termelt és fenntarthatatlan. A Képviselő-testület decemberben egyöntetűen döntött arról, hogy szükséges egy igazságos, méltányos, hatékony, új, a kerületi igényekre vonatkozó bérlakás-stratégiát kialakítani, különös figyelmet fordítva az alacsony jövedelműek és a nehezebb feltételek között élők lakhatásának javítására, többek között olyan támogatási rendszer megalkotásával, amely kizárólag a valóban rászorulókat támogatja.

Mikor és hogyan kezdik el ezt a folyamatot?

Már elkezdtük. Az első lépésként tavaly decemberben döntött a képviselő-testület arról, hogy a jelenlegi önkormányzati lakásbérlőknek 2017 márciusától biztosítja a lehetőséget, hogy rendkívül kedvező feltételek mellett megvásárolhassák azt a lakást, amelyben jelenleg élnek. Az új rendelet a rendezett jogviszonnyal rendelkezők számára komfortfokozattól és elhelyezkedéstől függően 45-85%-os kedvezményt biztosít a forgalmi értékből és lehetőség van a bérleti díjjal megegyező részletfizetésre is. Bár akadnak, akik ezt szeretnék félremagyarázni, de itt semmi másról nincs szó, minthogy a korábban már meglévő elidegenítési lehetőségeket terjesztettük ki, úgy, hogy abban minden bérlő egységesen részt vehessen, és ezáltal otthont teremthessen Józsefvárosban. A következő hónapokban pedig a bérlővédelmi program keretében a hátralékkezelés területén is készülünk lépéseket tenni: gondolkodunk a tartozás meghatározott százalékának elengedésében, majd lakbérkorrekcióban is. Ezek a döntések még előttünk állnak. Ahogy már említettem, egy igazságos és valóban a rászorulókat támogató bérlakás-rendszer kialakítása a cél.

forrás: józsefváros.hu

Hírkép galéria

Az oldalon megjelenő hírekhez tartozó képek gyűjteménye.

Program