Kampányzáró 2010

2010. szeptember 28.
a a a
„Az előttünk álló problémák számtalanok, azokat csak erős választói felhatalmazással, tiszta fejjel, konkrét és világos elképzelésekkel és nagy munkabírással tudjuk megoldani” - hangsúlyozta Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, a Fidesz-KDNP kerületi polgármesterjelöltje. Beszédében kitért minden, a VIII. kerületet érintő problémára, amelyet a közönség nagy tapssal fogadott. Lázár János a polgármestert ajánló beszédében hangsúlyozta, Kocsis Máté egy jó „karmester”, aki képes irányítani a kerület „zenekarát”.

Több százan látogattak ki a Józsefvárosi Fidesz-KDNP kampányzárójára az Orczy parkba. A gyermek programok mellett józsefvárosi cigányzenészek játszottak, és fellépett az Üsztürü zenekar. A délután folyamán harcművészeti bemutatóval szórakoztatták kicsiket és nagyokat, majd a nap végén Lázár János, a Fidesz-KDNP országgyűlési frakcióvezetője mondott beszédet, amelyet a képviselőjelöltek bevonulása és Kocsis Máté kampányzáró beszéde követett. Lázár János hangsúlyozta, Kocsis Máté jó karmester - ezzel is utalt arra, támogatja, hogy a jelenlegi polgármester folytassa munkáját a következő ciklusban is. A frakcióvezető elmondta, Kocsis Mátét maga mögé ültette a Parlamentben, „és oda nem ültet akárkit az ember” - tette hozzá. Lázár hangsúlyozta, országgyűlési képviselőként egy polgármester sokkal többet tud tenni a kerületéért, hiszen sokkal több lehetősége van az érdekérvényesítésre.

Lázár János után a kerület képviselőjelöltjei vonultak a színpadra. A 12 jelöltet Kocsis Máté követte. A polgármester beszédében minden körzet problémáját érintette. A közönség többször a beszéd közben is tapsolt, például amikor a Teleki tér felújításáról vagy a megoldandó közterületi drogozásról beszélt.

Kocsis Máté beszéde 2010. szeptember 25-én a Fidesz-KDNP kampányzáró rendezvényén:

Kedves Józsefvárosiak,
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Van egy város, mely város már nem egyszer mélyen bevéste nevét hazánk ütött-kopott történelemkönyvébe. Bevéste magát nagyjai által, akiknek otthont adott, legyenek ők akár irodalmárok, mint Jókai, Babits, Krúdy, Gárdonyi, Karinthy, Kosztolányi vagy akár Mikszáth, legyenek ők akár tudós emberek, mint Bánki Donát, Bókay János, Hőgyes Endre vagy Ybl Miklós, legyenek ők akár színészek, akár egykori államférfiak, művészek, vagy legyenek ők akár korunk ismert alakjai.

Bevéste magát 1848-ban is, ha pusztán csak az egykori Országgyűlésre gondolunk, vagy Táncsicsra, vagy a Nemzeti Múzeum lépcsőjére. És évtizedekre megbélyegezve magát, bevéste nemzetünk ütött-kopott történelemkönyvébe ez a város saját nevét 1956-ban is, hisz a forradalom meghatározó helyszínei, mint a Corvin köz, a Rókus tér, a Ludovika, a Köztársaság tér, az Astoria vagy a Magyar Rádió épülete mind, mind testének, lelkének, szellemiségének nélkülözhetetlen részét képezi. Az elnyomás ellen vívott harc meghatározó tagjainak és meghatározhatatlan nagyságú tömegeinek java mind e város szülötte volt.

Van egy város, melyet ezért a kádári diktatúra szigorúan megbüntetett, értékes hagyományokat őrző részeit elgettósította, összetartó, rendezett közösségét vidékről betelepítettekkel szétrombolta, anyagi támogatásoktól megfosztotta, épületeit hagyta az enyészetnek, mert rettegett ettől a várostól és tudta, hogy ez a város bármikor erőre kap, felemeli fejét és mint ahogy azt már korábban többször megtette, újra írja nem csak saját, hanem egész nemzetének történelmét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Van egy város, amely eddig szégyenkezett, mert megtört lakói elfelejtik, hogy amiért az elmúlt 3-4 évtizedben bűnhődnie kellett, az nem más, mint ”™56 dicsősége, elfelejtik, hogy ez nem szégyent, hanem büszkeséget kellene, hogy jelentsen.

Ez a város, a mi városunk, Józsefváros.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

2010 a mélyreható változások éve: a polgári szövetség megszerezte az Országgyűlési mandátumok több mint 2/3-át, mert az emberek azt akarták, hogy az elmúlt 8 év szégyenmenetelése után olyan folyamatok induljanak be, melyek új alapokat teremtenek a harmadik évezred Magyarországának, melyek a korábbi, rosszul működő intézményeket megváltoztatják, és amelyek az erős gazdaság és a jóléti társadalom irányába vezető útra helyezik az országot.

Kerületünk életében pedig 2010 volt az első olyan év, melyet teljes egészében a polgári értékrend határozhatott meg, hiszen alig 10 hónapja kaptam Önöktől szintén 2/3-os bizalmat, hogy a kerület első embere lehessek.

A helyi képviselő-testület túlnyomó többségének támogatásával új pályára helyeztük városunkat. Önökkel közösen olyan programot alkottunk idénre, mely nem a vélt, hanem a valós problémáinkat orvosolja és amelynek következtében kerületünk soha nem látott fejlődésnek indult. Úton-útfélen építkezésekbe botlunk, új szolgáltatásokat vehetünk igénybe és megújult iskolába járhatnak gyermekeink, csak hogy néhányat említsünk közös eredményeinkből. Közel 30 felesleges szerződést mondtunk fel, az országban egyedülálló módon saját kézbe vettük a parkolás üzemeltetését, így idén már minden parkolási forint a kerületé marad. Megszűntettük a szolgálati gépkocsikat, megszűntettük a korlátlan mobiltelefon használatot és számos egyéb takarékossági intézkedésről is döntöttünk. Mindezek következtében stabilizálódott az önkormányzat pénzügyi helyzete.

Sok évtizedes lemaradás után, most tehát újjászülethet Józsefváros. Fontos azonban tudnunk, hogy ez az újjászületés hosszú folyamat. Tudjuk, ha évtizedekig befelé mentünk az erdőbe, nem lehet onnan néhány hónap alatt kijönni. Az előttünk álló problémák számtalanok, azokat csak erős választói felhatalmazással, tiszta fejjel, konkrét és világos elképzelésekkel és nagy munkabírással tudjuk megoldani.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Legfontosabb feladatunk, hogy drasztikus intézkedésekkel javítsunk a közbiztonság helyzetén. Nem fogjuk engedni, hogy bűnözői hordák uralják egyes városrészeinket, tagjaik kiskirályként viselkedjenek, kívül helyezzék magukat a törvényeken és értékeinket, épségünket veszélyeztessék nap, mint nap. Ezek az emberek rongálják meg utcáinkat, tereinket is, az általuk okozott károk helyreállítása irgalmatlan anyagi terhet ró közösségünkre. De ugyanezeknek az embereknek egy jelentős része aztán követeli magának a kerület anyagi támogatását. Nekik semmi jót nem ígérünk, mert akik bűnözéssel terhelik mindennapjainkat és nem tanulják meg betartani az együttélés szabályait, azokat Józsefváros békés többsége ki fogja közösíteni, mert jövőnket csak így építhetjük.

Fel kell számolnunk a közterületi drogfogyasztást is. A drogozás magánügy, így tehát senki nem veszélyeztetheti mások egészségét azzal, hogy a közterületeken dobálja el a használt fecskendőket, játszótereinken gyermekeink szeme láttára használja a bódító szereket, rossz példát mutatva nekik ezzel. Keményen fel fogunk lépni ellenük!

Mindennapi működésünk során világossá fogjuk tenni, hogy elmúltak azok az idők, amikor a bűnözők és mindennapi életünk megkeserítői jogaik mögé bújva, mások rovására nyugodtan élik életüket, mert a tisztességes, becsületes embereknek is vannak jogaik!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Rendet és tisztaságot is szeretnénk utcáinkon, ehhez azonban megkerülhetetlen, hogy beszéljünk a hajléktalanok helyzetéről. Nap, mint nap szemtanúi vagy elszenvedői vagyunk a hajléktalanok és a nem hajléktalanok közti konfliktusoknak. Józsefváros az elmúlt 15 évben a többi kerülethez képest túlvállalta magát ebben a feladatban. Olyannyira, hogy ma már akkora terhet ró ez a probléma a kerületre, hogy azt külső segítség nélkül nem fogjuk tudni megoldani. Tudnunk kell azonban, hogy ez nem csak a mi problémánk, hanem egész Budapesté, ezért tárgyalásokat fogunk kezdeményezni az új Fővárosi Önkormányzattal, hogy hatékonyan rendezni tudjuk ezt a problémát.

Tisztelt jelenlévők!

Mindahhoz azonban, hogy az imént megfogalmazott közbiztonsággal, közrenddel, köztisztasággal kapcsolatos céljainkat teljesíthessük, anyagi áldozatokat is kell vállalnunk. Ezért 2011-től további 150 millió forintot fordítunk ezekre a feladatokra. 30 új térfigyelő kamerát helyezünk ki, amellyel már elérjük, hogy egész Józsefváros ellenőrizhetővé válik, további gépjárműveket és eszközöket biztosítunk a kerületi rendőrségnek, rendőrházat alakítunk ki a Lujza utcában és új rendőrségi központokat fogunk létrehozni. Kötelezni fogjuk az üres telkek tulajdonosait, hogy takarítsák területeiket, mert ezek a helyek nem lehetnek szemétlerakók, még több takarítógépet fogunk vásárolni és további 50 utcatakarítói álláshelyet hozunk létre. Több szemetest és kutyaürülék-tartót fogunk kihelyezni az utcákra abban bízva, hogy ezeket egyre többen használják is majd. Jó, ha tudjuk, hogy ez mind, mind pénz.

Hölgyeim és Uraim!

Városunk újjászületése további feladatok elvégzését is megköveteli. Közterületeinket is élhetőbbé kell tennünk, ezért új parkolóhelyeket kell kialakítanunk.

A józsefvárosiak számára bővítenünk kell a parkolási kedvezmények körét, ugyanakkor a nem józsefvárosiakat, akik csak használják útjainkat és parkolóhelyeinket, be kell vonnunk terheink közös viselésébe, ezért ki fogjuk terjeszteni a fizetős övezeteket.

Rendbe kell hoznunk útjainkat, hogy a kátyúk a jövőben egyre kevesebb bosszúságot okozzanak.

Bekerített, őrzött és családbarát játszótereket kell kialakítanunk, hogy a kisgyermekes családok rendezett körülmények között tölthessék idejüket a szabadlevegőn.

Parkokat kell megújítanunk és növelnünk kell a zöldfelületek arányát.

Az idén elkészült Kerékpárosbarát Józsefváros tanulmány alapján kerékpárutakat és tárolókat kell kialakítanunk.

Fontosnak tartom, hogy megszépítsük szobrainkat és emlékműveinket, hogy azok méltó módon emlékeztessenek mindenkit Józsefváros páratlanul szép hagyományaira, történelmére, nagyjaira és rejtett kincseire.

A munkahelyek és a munkavállalás területén is vannak feladataink.

Fenn fogjuk tartani a rendszeres kerületi állásbörzéket, hogy egyre többen juthassanak álláslehetőséghez, hiszen Budapesten itt a legmagasabb a munkanélküliség.

Folytatni fogjuk az idén megkezdett kerületi gyakornoki programot, hogy a fiatal diplomások helyben kamatoztathassák tudásukat.

A jövőre megépülő vállalkozói- és diákcentrumban képzéseket és infrastruktúrát fogunk biztosítani a pályakezdők számára.

Ki kell bővítenünk a kerületi szakképzési lehetőségeket, hogy aki akar, az tanulhasson szakmát, ezzel is biztosíthassa megélhetését.

Kiemelt feladatunk, hogy Közmunkaprogramot dolgozzunk ki, hogy minél több segélyezett lehessen a kerület hasznos tagja.

Végül, de nem utolsó sorban bővíteni fogjuk a Józsefvárosi Cigányzenekar létszámát, mert a zeneművészeti vizsga eltörlése óta számtalan tehetséges kerületi muzsikus került méltatlan helyzetbe, márpedig Józsefváros a cigánymuzsika bölcsője. Felsorolni is nehéz lenne, hogy hány világhírű zenész él köztünk. Közös hagyományaink ápolásáról nem mondunk le.

Gyermekeink és a jövő generációk érdekében folytatni fogjuk a óvodáink, iskoláink felújítását, hogy szebb környezetben fejlődhessenek.

Új bölcsödét kell építenünk, új taneszközökkel még tovább kell fejlesztenünk az oktatás színvonalát, több sportlétesítményt kell létrehoznunk és szélesebb körben kell támogatnunk a tömegsportot.

Fontosnak tartjuk elindítani az Esélyegyenlőség Ösztöndíj programot, hogy a tehetséges, de szegény kerületi diákok tanulmányait támogassuk.

Minden segítséget igyekszünk megadni időseinknek is, hisz sokat köszönhetünk nekik.

Támogatási programot fogunk kidolgozni a kisnyugdíjasok számára, hogy valamelyest enyhítsünk anyagi terheiken.

Még tovább fogjuk fejleszteni az idősellátó intézményeket, évenként többször lehetőséget fogunk teremteni nekik arra, hogy eljuthassanak gyógyfürdőbe és fenn fogjuk tartani az idősgondozó buszt, hogy segítsük őket ügyeik intézésében.

Ahhoz azonban, hogy a velük kapcsolatos döntéseinket megalapozottan hozhassuk meg, rendszeres egyeztetéseket fogunk tartani a nemrég általunk létrehozott Idősügyi Tanáccsal.

Józsefvárosban sok a rossz egészségi állapotú ember, itt a legalacsonyabb a várható élettartam, ezért 2011-ben kívül-belül felújítjuk az Auróra utcai Szakrendelőt, új egészségügyi szolgáltatásokat fogunk indítani és kerül, amibe kerül, továbbra is működtetni fogjuk az ingyenes Szűrő Szombatokat, mert idén már több száz ember életét mentette meg az idejében elvégzett orvosi vizsgálat.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Még egy nagy fejezet van tennivalóink hosszú sorában. Ezek azok a bizonyos nagy fák, amelyekbe mindenképpen bele fogjuk vágni fejszénket. Ezek sok pénzt igénylő, hosszú ideig tartó feladatok, de városunk újjászületéséhez elengedhetetlenek: a fejlesztések, városmegújítások.

El fogjuk kezdeni az Orczy-negyed teljes körű rehabilitációját.

2011-ben felújítjuk az egész Teleki teret, mert az ottani állapotok egy percig sem tarthatók tovább. Új piacot, új parkot, új játszóteret fogunk kialakítani.

Az új fővárosi vezetéssel rendezni fogjuk a Blaha Lujza tér és a Köztársaság tér állapotát.

Ragaszkodunk a Panel-program folytatásához és kitartunk mellette. Eddig már 15 háznak adtunk rá pénzt, de az a célunk, hogy minden lakótelepen élőnek csökkenjen ezáltal a rezsiköltsége és szerethetőbb környezetben élhessen.

Egyre növekvő összegekkel fogjuk támogatni a társasházakat, mert Józsefváros épületei pártatlan építészeti örökséget képviselnek és az elmúlt évtizedekben nem fordítottak kellő gondot az állagmegóvásukra.

Mindezeken túl az elkövetkező négy évben megújul:

A Horváth Mihály tér, a Harminckettesek tere, a Gutenberg tér, a Kiscsibész tér és a Rákóczi tér, valamint a Bacsó Béla utca, a Szentkirályi, a Tavaszmező, a Lovassy László, a Tömő, a Práter, a Kőfaragó, a Bókay, a Gyulai Pál, a Dobozi, a Horányszky és a Leonardo utca.

Emellett végig fogjuk csinálni a már korábban elindított nagy városmegújító programjainkat: a Corvin Sétány, a Magdolna-negyed és az Európa Belvárosa programot.

Végül hadd szóljak néhány szót a mai rendezvényünknek is otthont adó Orczy Parkról. Azt szeretnénk, hogy ez a páratlan adottságokkal rendelkező zárt, történeti angolpark itt, a főváros szívében, olyan szabadidős, sport és kulturális beruházásokkal bővüljön, amely nemcsak a kerületiek, hanem valamennyi budapesti számára színvonalas kikapcsolódást nyújthasson, ezért folyatni fogjuk a rendbehozatalát.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Józsefvárosiak!

Erre szerződünk tehát a következő négy évben, ehhez kérjük a támogatásukat. Kerületünk több évtizedes lemaradással küzd, de újjászületésének kapujában áll. Képviselőjelöltjeink jól felkészült, nagy munkabírású, becsületes emberek, akik szeretik és tisztelik Józsefvárost, akik teherhordói tudnak lenni ennek az újjászületésnek, akik azért dolgoznak, hogy Józsefváros visszanyerje régi fényét, büszke legyen hagyományaira, az itt élők jó közösséget alkossanak, és hogy mindannyian megbecsüljük közös otthonunkat.

Arra kérem Önöket, hogy október 3-án szavazzanak a Fidesz-KDNP jelöltjeire és támogassák a Biztonságos folytatás programját!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Hajrá Józsefváros!

Hírkép galéria

Az oldalon megjelenő hírekhez tartozó képek gyűjteménye.

Program