Az Önkormányzatok és a polgárőrség találkozója

Kocsis Máté beszéde az Önkormányzatok és a polgárőrség történelmi találkozóján

2011. június 8.
a a a
Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága az előző parlamenti ciklusban kialakított gyakorlata szerint, az általános tájékozódásán túl második alkalommal hallgatta meg az Országos Polgárőr Szövetség elnökségének beszámolóját, amit jóváhagyólag tudomásul vett. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága ezúton is kifejezi elismerését és nagyrabecsülését a polgárőr egyesületek valamennyi tagja felé, akik önfeláldozó önkéntes szolgálatukkal lakókörnyezetük közbiztonságát a rendőrséggel együttműködve védik. A bizottság elismeri a már két évtizedes múltra visszatekintő legnagyobb létszámú hazai társadalmi szervezet sikereit, eredményeit és összekötő szerepüket az állampolgárok és a rendvédelem között. A polgárőr egyesületek tagjai méltán lehetnek büszkék arra, hogy Európában egyedüliként működnek, mint civil, pártsemleges, bűnmegelőző társadalmi szervezet. Köszönet a felelősségteljes, odaadó szolgálatért!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretném megköszönni az Országos Polgárőr Szövetség meghívását, aminek nagy örömmel tettem eleget. A jelenlévő és a jelenleg is szolgálatot teljesítő polgárőröknek a Magyar Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnökeként, minden képviselőtársam nevében kivételes köszönettel tartozom. Kérem, engedjék meg, hogy ezért először ismertessem Önökkel a 2011. május 23-ai ülésünkön elfogadott határozatunk tartalmát:

Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága az előző parlamenti ciklusban kialakított gyakorlata szerint, az általános tájékozódásán túl második alkalommal hallgatta meg az Országos Polgárőr Szövetség elnökségének beszámolóját, amit jóváhagyólag tudomásul vett. Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága ezúton is kifejezi elismerését és nagyrabecsülését a polgárőr egyesületek valamennyi tagja felé, akik önfeláldozó önkéntes szolgálatukkal lakókörnyezetük közbiztonságát a rendőrséggel együttműködve védik. A bizottság elismeri a már két évtizedes múltra visszatekintő legnagyobb létszámú hazai társadalmi szervezet sikereit, eredményeit és összekötő szerepüket az állampolgárok és a rendvédelem között. A polgárőr egyesületek tagjai méltán lehetnek büszkék arra, hogy Európában egyedüliként működnek, mint civil, pártsemleges, bűnmegelőző társadalmi szervezet. Köszönet a felelősségteljes, odaadó szolgálatért!
Budapest, 2011. május 23.

A biztonság az ember legalapvetőbb igényei közé tartozik, és egyúttal életminőségének egyik fő meghatározója. Az Országgyűlés, összhangban az elfogadott kormányprogrammal, azt gondolom, hogy eddig minden szükséges lépést megtett azért, hogy a magyarországi közbiztonsági állapotok javuljanak, a korábbi állapotok, amelyek szinte már-már a megszűnését jelentették egy-egy település közbiztonságának, helyreálljanak.

Ebben a hatalmas munkában megkerülhetetlen a polgárőrség szerepe. Bátran kijelenthetjük, hogy polgárőrség nélkül, az Országos Polgárőr Szövetséghez tartozó polgárőr egyesületek nélkül Magyarországon a közbiztonság, a bűnözés megelőzése elképzelhetetlen. Éppen ezért az első szavak részemről is elnökként és polgármesterként is a köszönet szavai. Köszönettel és hálával tartozunk annak a közel 90 ezer polgárőrnek, akik szabadidejükben, saját anyagi és egyéb erőforrásaikat nem sajnálva őrzik településeink biztonságát nap mint nap. Országszerte számtalan település lakosai hálásak saját polgárőreiknek a biztonságért, a megelőzésért vagy a katasztrófahelyzetekben nyújtott segítségért és az odafigyelésért. Komoly érdemeket szereztek falvakban, városokban a polgárok szubjektív biztonságérzetének erősítésében. Hosszú évek kitartó és eredményes munkája következtében a lakosság részéről egyre nagyobb bizalom nyilvánul meg Önök iránt. A sokmillió órában ellátott megelőző tevékenység, közterületi járőrözés során több ezer eredményes intézkedéssel, jelzésadással segítették a rendőri szervek bűnüldöző munkáját is. Olyan erőt testesítenek meg, amely egységbe tudott forrasztani sok-sok embert ebben az országban.

Immáron 20 éve, hogy hazánkban a rendszerváltás után megalakultak az első polgárőrszervezetek. Az elmúlt két évtizedben szerepük folyamatosan nőtt, jelentőségük újabb és újabb kihívásokban bizonyosodott be, ma pedig a polgárőrség az egyik legnagyobb létszámú, összehangoltan működő, helyi önkéntes alapon szerveződő és működő társadalmi szervezet. Valódi, alulról szerveződő mozgalom bontakozott ki, az akkori, igen kritikusnak érezhető közbiztonsági helyzet következményeként. A lakosság érezte, nemcsak elvárásokat kell támasztania a rendvédelmi szervekkel szemben, de tevőlegesen is közre kell működnie a közbiztonság megóvásában. A Polgárőrség igen gyorsan országos kiterjedésűvé vált.

A polgárőrség kiváló munkát végzett az elmúlt évben, és azt megelőzően is. Megalakulása óta folyamatosan fejlődik, erősödik, javul a polgárőrök felkészültsége. Sok településen, főleg az kis falvakban még ma is a polgárőrség az egyetlen közterületeken folyamatosan jelen lévő és a lakosság számára elérhető rendészeti erő. Mindenki tudja róluk, hogy folyamatos kapcsolatban állnak a rendőrséggel, és mivel ott élnek, ahol járőröznek, ismernek mindenkit: a védelemre szorulókat éppúgy mint a közösség bajkeverőit. Éppen ezért Budapest egyik nagy kerületének polgármestereként kiemelten fontosnak tartom, hogy a polgárőr egyesületek az adott önkormányzatokkal szoros kapcsolatot ápoljanak, mert azt látom, hogy ott működnek jól ezek az egyesületek, ahol az együttműködés az önkormányzattal szoros. Ez meglátszik abban is, hogy több mint 300 polgármester egyben polgárőr is. Jól tudom azt is, hogy ennek a fejlődésnek az előmozdítása számos erőfeszítést igényel.

Hazánkban a közelmúlt bomlasztó, káros, sokszor a törvénytelenséggel kacérkodó önkényes törekvéseket szemlélve különösen fontosnak tartom a polgárőrség morális megerősítését is! Nem engedhetjük meg azt, hogy a magyar állampolgárok fejében összekeveredjen a 20 éve közel 90 ezer emberrel működő, mindig kiszámítható és megbízható polgárőrség, azokkal a szervezetekkel, amelyek manapság politikai viharokat okoztak. Nem engedhető az sem, hogy a törvényesen működő polgárőr szervezetekbe vetett bizalom egy pillanatig is meginogjon. Azt gondolom, hogy ezért mindannyiunknak mindent meg kell tenni. Az államnak lehetőségeihez képest segítenie kell azoknak az önkénteseseknek és szervezeteiknek, akik szabadidejükben környezetükért, az ott élő közösségért dolgoznak, azt szolgálják.

A szükséges jogszabályi változások tekintetében az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága érdekelt abban, és kiemelt feladatának tekinti, hogy a polgárőrség számára megteremtse a megfelelő, új élethelyzetekhez is igazodó, és azokra megfelelő választ adni tudó feltételeket.

A társadalmi kezdeményezésre létrejött polgárőrmozgalom hungarikum. Sehol Európában nincs hasonló - önkéntes, fegyvertelen, pártsemleges, az önkormányzatokkal is együttműködő - civil bűnmegelőző szervezet. A polgárőrség ma a nemzeti bűnmegelőzés tömegbázisa. Létének, működésének további fejlesztésének jelentőségét abban látom, hogy elő tudja mozdítani az állampolgárok aktivitását a bűnmegelőzés és bűnüldözés segítése illetve a rendvédelmi szervek támogatása terén. A polgárőrség a haza, az emberek, a közbiztonság szolgálatára szerveződött. Tagjai felelősséget éreznek mások iránt és a jövőért. Eszmeisége olyan érték, amelynek megóvását, további ösztönzését a jövőben is fontos társadalmi érdeknek kell tekintenünk.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Hírkép galéria

Az oldalon megjelenő hírekhez tartozó képek gyűjteménye.

Program