Kocsis Máté beszéde a kerületi tanévnyitón

Kocsis Máté beszéde a 2011/2012-es kerületi tanévnyitón

2011. szeptember 2.
a a a

Kedves Gyerekek! Kedves Szülők! Tisztelt Pedagógusok!

A tanévnyitón a diákoké a főszerep.

Amikor egy polgármester, az egykori józsefvárosi kisdiák tanévnyitóra hivatalos, s ott ráadásul beszélnie is kell, akkor mindig nagy kihívásnak néz elébe. Főképp azért, mert szeretne valami olyasmit mondani, ami jó kedvet csinál nektek a tanuláshoz. Amint visszaemlékszem iskolai éveimre, ez meglehetősen nehéznek tűnik. Maradjunk hát annál, hogy miért is fontos számunkra az Iskola, a nagybetűs iskola. Azért fontos, mert kerületünk jövőjének egy jókora darabja itt formálódik: Ti magatok vagytok ez a jövő, kedves diákok! Nem mindegy tehát, hogyan készültök fel rá. Nem mindegy, hogy milyen polgárai lesztek Józsefvárosnak és nemzetünknek. Ezt pedig nekünk, ott a polgármesteri hivatalban is nagyon komolyan kell vennünk! Mindent, amit megtehettünk ezért a jövőért, értetek, azt eddig igyekeztünk is megtenni. Az elmúlt három évben szinte valamennyi iskolánk és óvodánk megújult kisebb vagy nagyobb részében. Történt mindez legfőképpen azért, hogy Ti olyan körülmények között tanulhassatok, ahol jól érzitek magatokat, és hogy az iskola ne teher, hanem öröm legyen számotokra. Tiszta lelkiismerettel állítom, hogy intézményeinkben ezek a feltételek biztosítottak és azok is maradnak.

Kedves gyerekek!

Remélem, a nyáron kipihentétek magatokat, és a hosszú szünet után készen álltok az új feladatokra, mert az új tanévben mindannyiótok aktív tevékenységére szükség lesz. Az iskola sikeressége és eredményessége. nagyban múlik a Ti hozzáállásotokon. Tanáraitoktól olyan tudást és kaptok idén is - ha figyelmesen hallgatjátok őket -, amely stabil alapkövet jelent majd egész életetekben. Legyen ez az év abban is új, hogy az eddiginél még nagyobb odaadással, még nagyobb szorgalommal teljesítitek a rátok váró feladatokat, hogy tanult, sikeres, jómódú, erős és művelt tagjai legyetek Józsefvárosnak és nemzetünknek egyaránt. Mindez az alapja annak, hogy ne társadalom szélére sodródva éljetek majd felnőtt életeteket.

Márai Sándornak van egy nagyon szép gondolata a műveltségről. Így szól: a műveltség segít szembenézni a valósággal. Megakadályoz minket, hogy elfogadjuk a féligazságokat, vagy beletörődjünk holmi elkendőzött magyarázatokba. „A műveltség annyi, mint az igazságnak a feltárása és elviselése.”

Az iskolának nagyon különleges kapcsolata van az igazsággal. Hiszen a tudás folytonos bővítését, a valóság, a titeket körülvevő mindennapok pontosabb megismerését szolgálja.

Ezzel a gondolattal köszöntöm az iskola valamennyi tanulóját, kívánva nekünk sikeres tanévet!

Kedves Szülők!

Önöknek is izgalom a tanévkezdés. No nem a tornyosuló házifeladatokból adódik ez, hanem a szerető és féltő szülői gondoskodásból. Vajon jó kezekbe kerül-e a gyermek, jó tanárai lesznek-e? Vajon be tud-e illeszkedi, talál-e barátokat? Vajon biztonságban, jó körélmények között tölti-e majd a mindennapokat?

Bizton állíthatom: erős pedagógia színvonalú iskolák várják a diákokat, kiváló tanárokkal, akik felkészítik őket a nagybetűs életre. Nézzenek körbe itt: az elmúlt három évben 1,1 milliárd forintot költöttünk arra, hogy csemetéik rendezett, kulturált körülmények között tanulhassanak és tölthessék idejüket. Olyan helyet akartunk intézményeinkből, ahová szeretnek járni a gyerekek. A holnap induló iskola rendőre program, és az iskolakezdésre megerősített közterület-felügyeleti jelenlét pedig garantálja a biztonságot is. Utcáinkon, tereinken is megszűntetjük azokat a jelenségeket, amelyek veszélyeztetik gyermekeink lelki, szellemi fejlődését, vagy félelmet és rettegést keltenek bennük. Ebben nincs alku senkivel bármennyire is ágál és hangoskodik. Kérem a kedves szülőket is, hogy gyermekeik érdekében a következő tanévben is legyen napi, élő munkakapcsolat a szülői ház és az iskola között. Hiszem, hogy csak ily módon lehet orvosolni a felmerülő problémákat, csak ily módon lehet a gyerekeket úgy irányítani, hogy a helyes úton maradjanak.

Kedves Pedagógusok!

Az évnyitók magyar sajátja a gondok, panaszok számbavétele. Furcsa mód, nekünk valahogy a kezdetre jut az összegzés. A tanévnyitás felfokozott izgalmát az oktatásban dolgozók, az oktatásügyért aggódók joggal használják figyelemfelkeltésre.

Tudniuk kell: nem ünneprontás, ha ilyenkor oÌ‹szinték vagyunk egymáshoz és a közélethez. Az általános iskolai, alsó tagozatos matematikában beszédes neve van a kiszámolásra, kiegészítésre váró egyenleteknek. Úgy hívják őket: „nyitott mondatok”. Nos, minden tanév kezdete ilyen „nyitott mondat”. Nagy kérdés, ami választ vár.

Legyünk hát őszinték: könnyen lehet, hogy a mai az utolsó olyan tanévnyitó - eképpen történelmi -, melyen a polgármester, az intézményfenntartó képviseletében mond beszédet.

Kijelenthetjük: a nagy változások tanéve jön. De önmagában a változásoktól nem szabad félni. Az iskola természetének eleve része az élet ismerete, az alkalmazkodás, sőt, az előremenetel. Szükség is van a változásokra, arra, hogy olyan országban élhessünk, amely kiemelten figyel az oktatásra, és azt a jövő zálogát jelentő stratégiai szektornak tekinti. Azt kívánom a magyar közoktatási rendszer minden oktatójának, hogy legyen erőnk, bátorságunk, egymás iránti bizalmunk folytatni a közoktatás és ezen keresztül Magyarország megújításának nehéz munkáját. Csak akkor várhatjuk, hogy honfitársaink követnek minket ebben, ha nem csodára várunk, nem a körülményekre hivatkozunk, nem nyavajgunk és megfutamodunk, nem kifogásokat keresünk, hanem hozzálátunk és a lehető legjobb megoldást keressük.

De tudniuk kell: bárhol is intézzék majd papír-ügyeiket, bárki is legyen a fenntartói jogok birtokosa, Önök mindig józsefvárosi iskolák pedagógusai lesznek, mi pedig mindig önöket szerető és támogató józsefvárosiak maradunk.

De nézzünk hát előre: legfőbb ideje az iskolát visszahelyezni eredeti pozíciójába, és nyíltan kimondani, hogy az iskola a személyiséget formálja, azaz nemcsak oktat, hanem nevel is. Ezért a készülő új közoktatási törvénnyel azt üzenjük az egész társadalomnak, hogy olyan értékrendet próbálunk közvetíteni, olyan pedagógiai munkát szeretnénk látni az egész országban, amely az emberért van, de a közösségről szól. Az új tanügyi törvények követni fogják azt a célt és értékrendet, amelyet a Nemzeti Együttműködés Kormánya tavaly nyáron hirdetett ki a kormányprogramjában, és amelyet új Alkotmányunk szentesített. Oktatási törvényeink elkészítik a tervrajzát annak az erős építménynek, amely ismét egy, sikeres, emberközpontú és versenyképes iskolarendszert jelent majd.

Helyzetünkkel azért is szembe kell nézni, mert a jövő Magyarországának gazdasági, politikai és szellemi vezetői a mai tanulók. Szilárd erkölcsre, munkára és tudásra nevelésük a mai oktatás feladata.

Kedves Vendégeink!

Az évnyitó ünnep. Az idei is az. Az indulás, a kezdés ünnepe. Indulni, kezdeni, pedig csak tiszta szándékkal, oÌ‹szintén lehet. Szavaink, gondolataink avatják ünneppé ezt a közös alkalmat. Ha tetteinkkel tudunk nekik elég súlyt adni, ha engedjük, hogy nehezek legyenek, így lendületet és erőt adóak. Ha nem elégszünk meg a pátosz könnyen megteremthető közhelyességével, hanem a magunk igazságát keressük bennük.

Nem altatni jöttem, hanem felébreszteni az elmét, hogy a tanév kezdetén együtt gondolkodjunk.

A mindennapi munkához sok örömet, jó egészséget, a gyermeknek a tanulásban rejlő lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőknek igaz segítőtársakat, közösen elért és megélt sikereket, optimizmust, a pedagógustársaknak pedig jó csapatmunkát kívánok!

Köszönöm, hogy meghallgattak!

Hírkép galéria

Az oldalon megjelenő hírekhez tartozó képek gyűjteménye.

Program