Civilváros

Civilváros - Józsefváros Civil Stratégiája

2011. szeptember 5.
a a a
Ha a józsefvárosiak úgy döntenek a népszavazáson, hogy vissza akarják kapni a tereiket és utcáikat, akkor gondoskodunk róla, hogy vissza is kapják. És ha visszakapják, van tervünk arra, hogy mi a következő lépés: hogyan érezhetik majd teljesen a magukénak. Erről szól a „Civilváros”.

Rengeteg olyan fejlesztést végeztünk el az utóbbi években, melyek kerületünket kényelmesebbé, otthonosabbá teszik. A tereink, a sétálóutcáink azért újulnak meg, hogy azokat a józsefvárosiak birtokba vehessék, és a közterületeinken is otthon érezhessék magukat.

Eljutottunk mostanra addig a pontig, mikor fel kell tennünk a kérdést: van-e értelme a további fejlesztéseknek, ha azoknak a józsefvárosiak a valóságban nem látják a hasznát? Mi értelme van parkosítani, ha a növényeket kitépik, ha azok elszáradnak, ha a díszburkolatot ellepi a szemét, ha a padjainkra nem lehet leülni, mert azon már fekszik valaki?

Ha a józsefvárosiak úgy döntenek a népszavazáson, hogy vissza akarják kapni a tereiket és utcáikat, akkor gondoskodunk róla, hogy vissza is kapják. És ha visszakapják, van tervünk arra, hogy mi a következő lépés: hogyan érezhetik majd teljesen a magukénak. Erről szól a „Civilváros”.

Az emberek többsége szereti az otthonos környezetet. És nemcsak szereti, hanem ha lehetősége van rá, tesz is érte: gondozza, csinosítja. Magyarán: belakja. Ebben a városban rengeteg olyan ember él, aki csak azért nem tesz semmit, mert nincs rá lehetősége. Értelmetlen munkába ugyanis senki sem kezd. Minek is szedjem föl a szemetet, ha más tízszer annyit dobál el. Minek szóljak rá arra, aki balkáni állapotot teremt, ha ez csak csepp lenne a tengerben, mert még sok százan teszik ugyanezt?

Hát akkor adjunk értelmet a szándékaiknak, és adjunk meg minden olyan erőforrást, amire eredményes működésükhöz szükségük lehet.

Azokat az embereket nevezem józsefvárosi civileknek, akik nemcsak szavakban, de tettekben is részt kívánnak venni a megújulásban és a megőrzésben. A józsefvárosi civil egy magatartásforma, nem bármiféle festett cégér. Akár egyetlen ember is lehet az, ha aktívan részt akar venni közös javaink megvédésében.

Milyen segítséget tudunk ehhez nyújtani?

Először is: a lakosság népszavazási felhatalmazásával kiszorítjuk a hajléktalan-bevándorlókat a kerületből, felszabadítva ezzel a közterületeinket. Ez rendészeti feladat, meg tudjuk tenni, ha megkapjuk a lakossági felhatalmazást, meg is tesszük.

Másodszor: A mainál sokkal jobb életkörülményeket biztosítunk a „saját” hajléktalanjainknak, annak a néhány száz embernek, akik valóban a kerületben váltak hajléktalanná, és nem vidékről, vagy más kerületekből települtek hozzánk. Számukra már megkezdtük szükséglakások felszabadítását, hogy nekik se a közterületeken kelljen élniük.

Harmadszor: megsokszorozzuk a civil aktivitásra fordítható önkormányzati forrásokat. Eddig ez évi kétmillió forint volt, jövő évtől ennek többszöröse, 10-20 millió forint közötti összeg kerülhet felhasználásra. Ha felpezsdül a józsefvárosi civil élet, akkor ez az összeg tovább növelhető.

Negyedszer: hogy a civilek valóban civilek maradjanak, és ne függjenek a politika döntéshozóktól, létrehozzuk a Józsefvárosi Civil Önigazgatást, és a pénzek feletti döntések jogát erre a szervezetre ruházzuk át. Meggyőződésem ugyanis, hogy a civilek tudják a legjobban, mire is van valójában szükségük, döntsenek tehát ők.

Ötödször: Ha az önigazgatás sikeressége láthatóvá válik, biztosítom, hogy az Önkormányzat egyéb erőforrásait is közvetlenül igénybe vehessék a józsefvárosi civilek.

Az általam megteendő lépések tehát sorrendben:

  1. Október végéig lefolytatjuk a „Civilváros” társadalmi vitáját. Minden olyan javaslatot, mely az eredeti szándékkal összefésülhető, és a koncepciót jobbá teszi, befogadok.
  2. A vita lezárását követően a végső javaslatot rendeletbe foglaljuk, és azt a Képviselőtestület elé terjesztjük elfogadásra. A rendelet „kőbe vési” a Józsefvárosi Civil Önigazgatás létét és működési elveit.
  3. Pályázatot írunk ki, melynek célja, hogy begyűjtsünk minden olyan józsefvárosi civil aktivitást, mely közös céljaink elérésére irányul. A pályázatok elbírálása során az Önkormányzat hivatalosan is dönt a józsefvárosi civil aktivitásokról: az elfogadott partnerek alkotják a továbbiakban a Józsefvárosi Civil Önigazgatást.
  4. Az önkormányzat a létrehozza a Józsefvárosi Civil Alapítványt, mely a továbbiakban a Józsefvárosi Civil Önigazgatás döntéshozatali szerveként működik. Az alapítványt ötfős kuratórium vezeti, a személyeket az önigazgatás tagjai maguk választják meg.
  5. Az önkormányzat az éves támogatás összegét negyedévenkénti ütemezéssel átadja az alapítványnak, a továbbiakban annak felhasználásáról az alapítvány dönt.
  6. A Józsefvárosi Civil Önigazgatás minden évben megújul. A civil-pályázatot az önkormányzat minden év szeptemberében újra kiírja, annak elbírálása után a Józsefvárosi Civil Önigazgatás újraalakul, új kuratóriumot választ. Ezzel kivédjük azt, hogy valakik túlhatalomra tegyenek szert az önigazgatáson belül, új civil aktivitások is bekapcsolódhatnak, és a körforgás miatt létrejön egy olyan tapasztalt civil-vezetői kör, amely a józsefvárosi civil-szférát dinamikussá, élővé tudják tenni.
  7. Amennyiben a Józsefvárosi Civil Önigazgatás tevékenysége beváltja a hozzá fűzött reményeket, és működésének hatékonysága, szervezettsége érzékelhető pozitív változást hoz a kerület mindennapjaiban, az alapítvány kuratóriumának egy tagját javasolom a Képviselőtestületnek elfogadásra, mint Civilügyi Alpolgármestert. Megválasztása után a Civilügyi Alpolgármestert felhatalmazom a kerület logisztikai erőforrásainak civil-célú felhasználására.

A „Civilváros” teljes, részletes anyagát az alábbi linkre kattintva letölthetik. Mi felkészültünk a közös munkára. Várjuk Önöket.

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Hírkép galéria

Az oldalon megjelenő hírekhez tartozó képek gyűjteménye.

Program