Search
Calendar

2021.10.29.

A Kormány 604/2021. (X. 29.) Korm. rendelete

← Vissza

A Kormány 604/2021. (X. 29.) Korm. rendelete

az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet és a 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A 2022. évi férfi kézilabda Európa-bajnokság Budapesten való megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés kiemelt budapesti fejlesztéssé, valamint a beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, továbbá a beruházással kapcsolatos sajátos szabályok megállapításáról szóló 64/2019. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

Az R2. 9. § (4) bekezdése a következő k)–o) ponttal egészül ki:

(A Beruházással érintett, Budapest IX. kerület, belterület 38295/1, 38295/10, 38295/11 helyrajzi számú ingatlanra, valamint ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárások végleges befejezését követően kialakított ingatlanokra meghatározott sajátos beépítési szabályok:)

k) a parkolóterületi célú szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,25 m2/telek m2,

l) a 11. § (3) bekezdésében meghatározott gépjárműparkolóhelyek legfeljebb 10%-a helyezhető el a felszínen, a felszíni parkolók fásítottan alakítandók ki, 8 parkolóhely/1 fa arányban,

m) minden kialakítandó gépjárműtároló 10%-át elektromos gépjármű töltésére alkalmas helyként kell kialakítani,

n) felszíni egybefüggő üzemeltetett parkolók állandó jelleggel kialakíthatók az erre vonatkozó előírások betartásával, a parkolóhelyek 10%-át elektromos gépjármű töltésére alkalmas helyként kell kialakítani,

o) lapostetős épület létesítése esetén azokat zöldtetősként kell kialakítani.

Az R2. 9. §-a a következő bekezdéssel egészül ki:

„A Beruházással érintett, Budapest IX. kerület, belterület 38295/2, 38295/3, 38295/4, 38295/5, 38295/6 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásokban hozott, véglegessé vált döntések alapján kialakított ingatlanokon az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:

a) sportlétesítmény,

b) kulturális közösségi szórakoztatás,

c) közintézmény,

d) igazgatás,

e) iroda,

f ) szálláshely-szolgáltatás,

g) szolgáltatás,

h) vendéglátás,

i) kiskereskedelem,

j) oktatás,

k) parkolóház.

A Beruházással érintett, Budapest IX. kerület, belterület 38295/1, 38295/10, 38295/11 helyrajzi számú ingatlanokon, valamint ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásokban hozott, véglegessé vált döntések alapján kialakított ingatlanokon az alábbi rendeltetésű épületek, építmények helyezhetők el:

a) közintézmény,

b) igazgatás,

c) iroda,

d) szálláshely-szolgáltatás,

e) kollégium,

f ) lakó,

g) szolgáltatás,

h) vendéglátás,

i) egyéb közösségi szórakoztatás,

j) a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiái,

k) kiskereskedelem,

l) parkolóház.

A Beruházással érintett ingatlanokon, valamint ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásokban hozott, véglegessé vált döntések alapján kialakított ingatlanokon a melléképítmények közül az alábbiak helyezhetők el:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) kerti építmények közül hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 m-nél magasabbra nem emelkedő, lefedés nélküli terasz,

c) kerti vízmedence,

d) kerti lugas,

e) kerti szabadlépcső, tereplépcső és lejtő.

A Beruházással érintett ingatlanok, valamint ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásokban hozott, véglegessé vált döntések alapján kialakított ingatlanok

a) egyidejűleg több különböző építési övezetbe is tartozhatnak,

b) telekalakítása során az övezeti határvonalat nem kell figyelembe venni,

c) vonatkozásában új építmény a telken belül jelölt szabályozási vonal és építési övezeti határ figyelembevétele nélkül elhelyezhető, és

d) vonatkozásában az e rendeletben meghatározott határértékek betartása mellett több épület is elhelyezhető.

← Vissza