Search
Calendar

2021.10.12.

A 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet

← Vissza

Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 582/2021. (X. 12.) Korm. rendelet:

A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat a közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal függenek össze.

A 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet „A Beruházások, valamint a kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottak” című melléklete a módosítással kiegészül az 53. sorral, nevezetesen Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort-kerti Campus infrastrukturális fejlesztésével (Budapest VIII. kerület, belterület 36558/5 helyrajzi számú ingatlan), amelynek koordinációjára Budapest Főváros kormánymegbízottja kerül kijelölésre.

← Vissza