Search

A Kormány 1802/2021. (XI. 16.) Korm. határozata egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

← Vissza

A Kormány 1802/2021. (XI. 16.) Korm. határozata egyes állami vagyontárgyak ingyenes tulajdonba adásáról

 

A Kormány a Vtv. 36. § (2) bekezdés g) pontja alapján, valamint a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a 2. melléklet szerinti, állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenesen az ott megjelölt egyházi jogi személyek  tulajdonába kerülnek az ott meghatározott közfeladatai és hitéleti feladatai ellátásának elősegítése érdekében.

 

2. melléklet az 1802/2021. (XI. 16.) Korm. határozathoz

 

Egyházi jogi személyek tulajdonába kerülő ingatlanok jegyzéke

 

 

 

Sorszám

Egyházi jogi személy

Ingatlan/tulajdoni hányad

Segítendő feladat/cél

Ingatlanyilvántartási megnevezés

Terület (m2)

1.

Szeretet

Misszionáriusai

(Teréz Anya

Nővérei)

Budapest

VIII. kerület,

belterület,

36207

1/1

hitéleti feladatok / hitoktatási,

szentségek felvételére vonatkozó

felkészítések, valamint egyházi

ünnepekhez kapcsolódó imádságos

összejövetelek helyszínének

biztosítása

kivett szociális

otthon

1202

 

 

← Vissza