Search

2021. évi CXXXIII. törvény egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

← Vissza

2021. évi CXXXIII. törvény

egyes vagyongazdálkodási tárgyú rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodást és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokat érintő törvények módosításáról

 

2. § (1) Az Nvtv. 13. § (3) bekezdése és a Vtv. 36. § (1) bekezdése alapján az állami tulajdonban álló Budapest VIII. kerület belterület 38563/0/A/3 helyrajzi számú, természetben a Budapest VIII. kerület Bíró Lajos utca 57. szám alatt található ingatlant ingyenesen, nyilvántartási értéken történő átvezetéssel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület tulajdonába kell adni a Szeretetszolgálat szociális, társadalmi felzárkózást ösztönző feladatai elősegítése érdekében.

 

2. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet (a R.) módosítása

 

Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 68. sorral egészül ki:

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott

A Károli Gáspár Református

Egyetem oktatási feladatai

ellátásának elősegítése

érdekében átfogó egyetemi

campus céljára történő

funkcióbővítő felújítás és

átalakítás

Budapest IX. kerület belterület,

36971 helyrajzi számú ingatlan

Budapest Főváros

Kormányhivatalát vezető

kormánymegbízott

 

← Vissza