Search

A Kormány 1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítményei megvalósításáról

← Vissza

A Kormány 1218/2022. (IV. 5.) Korm. határozata
a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák és kapcsolódó létesítményei megvalósításáról

 

A Kormány az új Nemzeti Atlétikai Központ megvalósításához szükséges források biztosításáról szóló 1727/2020. (X. 30.) Korm. határozatban [a továbbiakban: Korm. határozat] foglaltak végrehajtása érdekében
a) egyetért a Ferencvárosi Szabadidő- és Sportpark részeként szabadtéri atlétikai edzőpályák, valamint az azokhoz kapcsolódó sport- és egyéb létesítmények, infrastruktúra- és környezetrendezés (a továbbiakban: Beruházás) megvalósításával az 1. mellékletben megjelölt ingatlanokon, azzal, hogy – a h) alpontban foglaltakra is figyelemmel – a Beruházás, valamint a Korm. határozat 1. pontja szerinti beruházás során létrejövő vagyonelemek a Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) vagyonkezelésébe kerüljenek;
b) a Beruházás megvalósítása érdekében a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 24 552 488 883 forint összegben határozza meg.

1.      melléklet

A Beruházás megvalósításával érintett ingatlanok
Sorszám Település Kerület Ingatlan-nyilvántartás szerinti helyrajzi szám
1. Budapest IX. 38093

← Vissza