Search

A Kormány 1133/2022. (III. 8.) Korm. határozata a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról

← Vissza

A Kormány 1133/2022. (III. 8.) Korm. határozata a Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat módosításáról

1. A Nemzeti Örökség Intézete vagyonkezelésében lévő temetők rekonstrukciójáról szóló 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat] 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„1. – figyelemmel a Fiumei úti temető vagyonkezelésével, működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1157/2015. (III. 17.) Korm. határozatban foglaltakra – egyetért azzal, hogy a Fiumei úti Nemzeti Sírkert és Nemzeti Emlékhely a nemzeti emlékezet központjává és egyedülálló kulturális és idegenforgalmi látványossággá váljon, ennek érdekében egyetért a Fiumei Úti Sírkert Nemzeti Emlékhellyel, valamint a kapcsolódó Salgótarjáni utcai zsidó temetővel kapcsolatos beruházások és fejlesztési feladatok (a továbbiakban együtt: Beruházások) ellátásával, a Beruházások előkészítésével, valamint – a Beruházások előkészítésével egyidejűleg – a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ledőlt és élet és balesetveszélyes kerítése helyreállításával, a Fiumei úti Sírkert északi temetőfala mellett a Budapest, belterület 34589 hrsz. ingatlanon található, felhagyott benzinkút és földalatti tartálya megszüntetésével, a terület környezetvédelmi kármentesítésével, továbbá a Budapest, belterület 38821/6 hrsz. bővítési területen álló, balesetveszélyes állapotban lévő volt szolgálati lakások bontásával (a továbbiakban együtt: Helyreállítási Feladatok);”

2. Az 1335/2020. (VI. 22.) Korm. határozat 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

„4. egyetért azzal, hogy a Beruházások előkészítése során a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018. (XII. 6.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) és p) pontja szerinti előkészítési fázisok kerüljenek megvalósításra – azaz beruházási terv készítése, ami tartalmazza a Beruházásokkal kapcsolatos feladatok leírását, ütemezés és felelősök bemutatását, továbbá kivitelezési dokumentáció készítését –, és egyetért azzal, hogy a Beruházások előkészítésére és a Helyreállítási Feladatok megvalósítására a 2020. évben összesen 866 500 000 forint kerüljön biztosításra, valamint hogy a Beruházások előkészítését és a Helyreállítási Feladatokat legkésőbb 2023. szeptember 30. napjáig kell megvalósítani;”

← Vissza